Ga verder naar de inhoud

Miss Miyagi coördineerde in opdracht van de vzw Abdij Keizersberg en in samenwerking met Studio Roma het nevenbestemmingsonderzoek van de (als monument beschermde) Abdij Keizersberg te Leuven. De paters van de Abdij Keizersberg willen een duurzame toekomstvisie ontwikkelen waarin het abdijleven centraal blijft staan maar aangevuld wordt met complementaire programma's. Het herbestemmingsonderzoek moet voor een gedragen visie zorgen die, in overleg met de diverse mogelijke partners, vertaald kan worden naar een ruimtelijke, inhoudelijke, financiële en procesmatige ontwikkelingsstrategie.

Meer informatie: LABORA.