Ga verder naar de inhoud

Het indrukwekkende Caermersklooster in het centrum van Gent is in gedeelde eigendom van de Provincie Oost Vlaanderen, de stad Gent en WoninGent. Delen van het klooster stonden jarenlang leeg en ook woninGent besloot recent om het gebruik van de sterk verouderde woonentiteiten af te bouwen. Samen werd besloten om de site de te verkopen.

Aan Miss Miyagi werd gevraagd om de herbestemmingsmogelijkheden te onderzoek om deze - al dan niet met enkele inhoudelijke richtlijnen - toe te voegen aan het verkoopdossier. Miss Miyagi onderzocht op zeer korte tijd (3 maanden) in nauw overleg met de verschillende bevoegde diensten (stedenbouw, erfgoed Vlaanderen en Gent, mobiliteit, groendienst, …) in de breedte de ruimtelijke en juridische mogelijkheden en beperkingen van het pand in drie concrete scenario’s (en enkele variaties daarop).

Tijdens het onderzoek werd het klooster gekraakt door een sociaal cultureel initiatief dat pleit voor meer betaalbare woon- en werkruimte in de Gentse binnenstad. O.a door deze actie werd er besloten om een participatief vervolgtraject te koppelen aan de studie van Miss Miyagi.