Ga verder naar de inhoud

De gebouwen van het begeleidingstehuis van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon voldoen niet meer aan de noden van vandaag. Samen met een vernieuwing van de infrastructuur dient zich ook de kans aan om na te denken hoe de werking in de toekomst zal functioneren.

Miss Miyagi werd aangesteld om op basis van een beperkt ruimtelijk en programmatorisch onderzoek de behoeftes in kaart te brengen. Op basis van dit onderzoek werd een bestek gemaakt voor de aanstelling van een architect via een procedure binnen de wet op overheidsopdrachten. Miss Miyagi coördineerde deze procedure en was betrokken tot en met het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.