Ga verder naar de inhoud

Dominicanerklooster Antwerpen

In Antwerpen kocht de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een dominicanerklooster met kerk met de bedoeling de site te ontwikkelen met een gemengd programma. Miss Miyagi ging met de diverse betrokken actoren rond de tafel zitten en bracht alle wensen, ambities en noden in kaart om een realistische en gedragen gemeenschappelijke projectdefinitie te ontwikkelen. Vervolgens werd er een ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek gevoerd, waarbij ook over de perceelgrenzen heen werd gezocht naar mogelijke oplossingen en naar opportuniteiten om in een dicht bebouwd bouwblok ruimtelijke kwaliteit toe te voegen.

Op basis van de output van dit traject heeft Miss Miyagi een blauwdruk opgemaakt én een paar varianten uitgedacht die als eerste aanzet kunnen dienen voor de projectdefinitie.

Foto's: Stijn Bollaert.