Ga verder naar de inhoud

Kasteeldomeinen Kessel-Lo

Naar aanleiding van de aankoop van een nieuwe kloostersite (De Scheutsite) besloot de Stad Leuven om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren naar drie (verouderde) kasteeldomeinen in de buurt (en ook in het bezit van de stad). Het herbestemmingsonderzoek moet inzicht geven in de complexe randvoorwaarden (erfgoed, beschermd landschap, stedenbouwkundige mogelijkheden, diverse politieke ambities, ambities huidige gebuikers, …) om te komen tot duurzame en complementaire keuzes bij de herbestemmingen. Er werd ook extra inzicht gevraagd in de potentiële ontwikkelingsstrategieën (verkoop, erfpacht, verhuur, …).

Aan de hand van een participatief traject (o.a. via buurtbevragingen en het openstellen van de kastelen op ‘Open Monumentendag’) kon Miss Miyagi inzicht geven in de kansen en beperkingen van elk domein én de relatie tussen de domeinen.