Ga verder naar de inhoud

De stad Leuven wil een laagdrempelig open stadslaboratorium oprichten waar kennis, fysieke ruimte en materiaal delen centraal staan en verschillende sectoren elkaar ontmoeten.

Miss Miyagi werd samen met T’Jonck -Nilis Ingenieur Architecten aangesteld om een haalbaarheidsstudie te voeren met als doel enerzijds het programma en de organisatiestructuur scherp te krijgen en anderzijds de ruimtelijke en financiële haalbaarheid te onderzoeken voor de inplanting van de de MaakLeerPlek in één van de industriële panden aan de Vaartkom.


In het kader van de studie werd een uitvoerig participatietraject op poten gezet waarbij een bevraging van alle mogelijke stakeholders de basis vormde voor een workshop waar de ambities en het gewenst programma verder werden vastgelegd.

TIjdens het and& summit & festival 2018 werden de toekomstplannen van deze Leuvense cross-over tentoongesteld met pop-up-kunstinstallaties en inhoudelijke informatiepanelen. De MaakLeerPlek opende in 2021.