Ga verder naar de inhoud

Socioculturele campus Aartselaar

Samen met Collectief Noord architecten ontwikkelt Miss Miyagi een ontwikkelingsstrategie voor een socioculturele campus in het dorpscentrum van Aartselaar, in opdracht van de gemeente. Daarbij worden de bestaande gebouwen geanalyseerd en de wensen, noden en ambities van de verschillende socio-culturele actoren in kaart gebracht. Door met een brede blik naar de opdracht te kijken, worden ook de scholen, de verkeersafwikkeling en de parkeerproblematiek mee onder de loep genomen.

We adviseren de gemeente Aartselaar ruimtelijk over een dorpskernvernieuwing, maar denken ook na over ontwikkelingsstrategieën en stellen vernieuwende manieren voor om de dorpskern zo te ontwikkelen dat socioculturele activiteiten, onderwijs en wonen er een duidelijke plek krijgen en de buitenaanleg zorgt voor cohesie en ruimtelijke kwaliteit, zodat alle inwoners er bij winnen.