Ga verder naar de inhoud

Hal5 voorbeeldproject in New European Bauhaus Compass

New European Bauhaus - 30.01.2023

Behoorlijk fier op de vermelding en de quasi perfecte score die Hal5 krijgt in het kompas dat het New European Bauhaus onlangs lanceerde.

New European Bauhaus is een creatief en interdisciplinair initiatief dat de Europese Green Deal verbindt met ons dagelijks leven en de ruimtes waarin dat plaatsvindt. Het brengt burgers, experts, bedrijven en organisaties samen om een duurzamere vorm van (samen)leven in Europa en daarbuiten opnieuw vorm te geven. Drie - onlosmakelijk verbonden - waarden staan daarbij centraal: schoonheid, duurzaamheid en inclusie.

New European Bauhaus is (onder andere) een subsidievehikel voor innovatieve en vernieuwende (vastgoed)projecten. Aanvragen worden getoetst aan een inhoudelijk kompas waarbij naast drie inhoudelijke waarden (schoonheid, duurzaamheid en inclusie) ook drie proceswaarden centraal staan (participatief, interdisciplinair en samenwerken met verschillende niveaus van overheden). Hal5 wordt aangehaald als voorbeeldproject en haalt daarbij een quasi perfecte score. Toegegeven, dat vinden we zelf misschien een beetje overdreven, maar het toont wel dat onze integrale visie op duurzame vastgoedontwikkeling tot op het hoogste niveau onderschreven wordt, zoals Miss Miyagi ooit eerder probeerde aan te kaarten in dit opiniestuk.

Het kompas van New European Bauhaus is interessant leesvoer dat een glimps prijsgeeft van hoe we op een andere, duurzamere manier met (vastgoed)projecten kunnen omgaan.

“Hal5 is a monument to the quality of urban life. With the project, the boundaries between architect, client and builder are blurring.

The active engagement of civic society (and local government) also created a support and knowledge base for the permanent redevelopment of this protected monument, that could then potentially be replicated elsewhere in Europe.”