Ga verder naar de inhoud

Hoofdkwartier Pleegzorg opgeleverd en feestelijk ingehuldigd!

Nieuwsblad - 19.01.2024

Het langstlopende Miss Miyagi-project werd vorige week feestelijk geopend: het nieuwe Vlaams-Brabants-en-Brusselse hoofdkantoor van Pleegzorg Vlaanderen. En dat in het bijzijn van minister Crevits, de Leuvense burgemeester en schepen van zorg en welzijn.

De grond waarop vroeger de villa van voormalig KU Leuven-rector Pieter De Somer stond, werd intussen bijna 10 jaar geleden aangekocht door Pleegzorg Vlaanderen. In nauw overleg met de opdrachtgever, doorheen een uitdagend bouwproces en een pandemie, begeleidde Miss Miyagi elke fase van het ontwikkelingstraject:

  • het in kaart brengen van ruimtelijke uitgangspunten en behoeftes
  • het opstellen van de projectdefinitie en ontwikkelingsstrategie
  • de organisatie van een architectuurwedstrijd en het aanstellen van de architect (URA Architecten)
  • het aanvragen van subsidies (VLAB en VIPA)
  • de aanstelling van de aannemer en de werfopvolging

Het resultaat valt te bewonderen aan de Brusselsesteenweg in Leuven. Ongeveer 100 mensen werken er samen om pleegkinderen aan een stabiele thuis te helpen. Wij zijn blij en vereerd om (letterlijk) mee een steen te hebben verlegd in dat proces.

Deze rake quote van de Duitse dichter Goethe viel bij de opening te noteren: “Er zijn twee dingen die een kind van zijn ouders moet krijgen: wortels en vleugels.”
Dat is exact waar Pleegzorg Vlaanderen mee voor wil zorgen.

beeld 2: Het Nieuwsblad

artikel Het Nieuwsblad

Hannelore Smitz • 18 januari 2024

Ze hebben er lang op moeten wachten, de medewerkers van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Want al sinds de fusie met het pleegzorgdecreet in 2014 waren ze op zoek naar een hoofdkantoor. “Mensen en diensten zaten verspreid over verschillende kantoren, wat absoluut niet ideaal was”, zegt voorzitter Anne Van Meerbeeck. “We wilden graag alles samenbrengen, maar het ideale gebouw was moeilijk te vinden. Tot dan eindelijk deze plek als een geschenk uit de hemel kwam.”


Deze plek, dat is een gebouw langs de Brusselsesteenweg, recht tegenover de ingang van de grote KBC-kantoren. Die was toen in eigendom van de familie van wijlen rector De Somer. Het was de wens van de ouders dat de villa en grond een mooi sociaal doel ten goede zouden komen. Een wens die de De Somers maar al te graag waarmaakten door te verkopen aan Pleegzorg Vlaanderen.


Wachtlijst


De nieuwe hoofdzetel herbergt zowel kantoorruimten als plekken waar kinderen en pleegouders ontvangen kunnen worden. Momenteel zijn er in heel de provincie zo’n 780 kinderen in opvang, die steeds begeleid worden door consulenten. Er zijn ook praatgroepen voor ouders, en een hoog aantal intakegesprekken voor nieuwe kinderen en ouders.


In het arrondissement Leuven wachten permanent zo’n 80 kinderen op een plaats in de pleegzorg, voor heel Vlaams-Brabant en Brussel zijn dat er 150. Daarbij is de crisisopvang nog niet eens in rekening gebracht. Een goede werking is dan ook van absoluut belang. Minister Hilde Crevits (CD&V) was dan ook ontzettend blij met de opening van het nieuwe hoofdkantoor.


“Het belang van pleegzorg kan je onmogelijk in euro’s omzetten”, zei Crevits. “Pleegzorg helpt ouders die de zorg voor hun kind zelf niet aankunnen. Tegelijk geeft het de kinderen een goed vangnet, waardoor ze vaak niet in de jeugdzorg terecht moeten komen. Zonder pleegzorg zou er een veel hogere druk liggen op de jeugdzorg, die sowieso al onder druk staat.”


Dat was ook duidelijk uit de verschillende getuigenissen tijdens de inhuldiging. Twee moeders getuigden over hoe zij nog geen seconde spijt hebben dat ze de moeilijke beslissing namen om hun kind via pleegzorg te laten opvoeden, en zelf ook sterker in het leven staan dankzij de goede begeleiding in onder andere ouderpraatgroepen.


Toevluchtsoord van liefde

Een 27-jarige vrouw die zelf opgroeide in de pleegzorg, vertelde hoe ze dankzij haar pleeggezin de weg vond in het leven. “Pleegzorg klinkt bij velen negatief in de oren. Dat is onterecht. Voor mij was het een zegen. Mijn pleeggezin was een toevluchtsoord van liefde. Ook nu ik doctoreer en bij mijn vriend woon, ga ik nog elk weekend op bezoek. Ik ben trots mijn pleegouders binnenkort oma en opa te kunnen noemen van mijn eerste kindje. Ze hebben me geholpen mijn dromen na te jagen, gesteund wanneer dat nodig was. En toch heb ik ook een hechte band met mijn mama.”


Een pleegouder getuigde dan weer hoe zij en haar man altijd droomden van een groot gezin, en vier pleegkinderen die droom in vervulling brachten. “We proberen hen stevige wortels te geven, en vleugels om de wereld te ontdekken. Makkelijk is het zeker niet altijd. We hebben vier pleegkinderen, dus in totaal ook acht ouders, vier verschillende rechters, vier pleegzorgconsulenten, vier psychologen en twee psychiaters waar we allemaal naartoe moeten, en rekening mee moeten houden. Ouders met meerdere pleegkinderen verdienen daarvoor eigenlijk een speciaal sociaal statuut om dat te kunnen dragen. Ik verwacht niet dat zoiets er is voor onze pleegkinderen meerderjarig zijn, maar ik hoop het toch voor alle pleegouders na ons.”