Ga verder naar de inhoud

In 2015 kon de dienst Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel een terrein van 1ha aankopen aan de Brusselsesteenweg in Leuven met het oog op het centraliseren van alle Leuvense afdelingen in een nieuwe hoofdzetel.

In 2016 werd Miss Miyagi aangesteld om op basis van een beperkt ruimtelijk en programmatorisch onderzoek de ontwikkelingsstrategie, de ruimtelijke uitgangspunten en de behoeftes verder te definiëren. Op basis van de conclusies werd een voorkeursscenario ontwikkeld dat het uitgangspunt vormde voor het ontwerp. Deze werden verwerkt in een bestek voor de overheidsopdracht, op basis waarvan de opdracht werd toegewezen aan URA Architecten.


Miss Miyagi begeleidde - in nauw overleg met de opdrachtgever - elke fase van het ontwikkelingstraject: van het opstellen van de projectdefinitie, de organisatie van een architectuurwedstrijd en aanstellen van de architect, het aanvragen van subsidies (VLAB en VIPA) tot en met de aanstelling van de aannemer en de werfopvolging.


Het compacte volume, met een ondergrondse parking in de helling, zorgt voor een kwalitatief, autovrij tuinlandschap tussen het kantoorgebouw en een workshop paviljoen.


In januari 2024 werd het gebouw opgeleverd en plechtig ingehuldigd. Ongeveer 100 mensen werken er nu samen om pleegkinderen aan een stabiele thuis te helpen. Wij zijn blij en vereerd om (letterlijk) mee een steen te hebben verlegd in dat proces.

PERIODE 2016 - 2024
OPDRACHTGEVER Pleegzorg Vlaams-Brabant Brussel
PARTNERS URA Architecten, Van Der Smissen, Util
STATUS opgeleverd

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Programma van eisen - Ontwikkelingsstrategie - Haalbaarheidsstudie - Aanstellen ontwerper - Coördinatie ontwerptraject - Aanbesteding Werfcoördinatie