Ga verder naar de inhoud

Volta zet sinds 2016 in op de artistieke ondersteuning en presentatie van Belgisch muzikaal talent - denk: repetitieruimtes en ateliers in een stimulerende omgeving, tal van concerten, festivals en samenwerkingsverbanden met een alternatieve en relevante uitstraling. De prangende ruimtevraag naar dergelijke ruimtes in Brussel, gaf hen de wind in de zeilen.

Een unieke combinatie tussen een hard aanbod (lokaalverhuur), een zachte werking (een veilige en stimulerende omgeving voor ontwikkeling aanbieden) én samenwerkingsovereenkomsten met oa. AB en Beursschouwburg maken dat Volta een onmisbare actor in het Brusselse cultuurlandschap is geworden.


Na ongeveer vier jaar tijdelijke bezetting in Citygate, is Volta klaar om een nieuwe stap te zetten en gaat ze op zoek naar een nieuwe plek én een nieuwe werking.


Miss Miyagi helpt hen om die nieuwe stap te zetten. Vragen als "waar?", "hoe?" en "met wie?" worden samen met hen ontrafeld. Zo werd een projectkrant (zie kaderstuk onderaan deze pagina) uitgewerkt waarin Volta, haar visie op een toekomstige werking en hun ruimtevraag worden voorgesteld, begeleid door een scenario onderzoek op een aantal relevante case-studies in Brussel. Dat document presenteerden we vervolgens bij de betrokken politieke kabinetten.


In een volgende fase begeleidt Miss Miyagi Volta bij haar locatiezoektocht met vastgoedadvies en ontwerpend onderzoek. Wanneer er uiteindelijk een locatie wordt gevonden, zal Miss Miyagi Volta ook bijstaan bij het ontwikkelingsproces: opnieuw met ontwerpend onderzoek, de opmaak van een exploitatiemodel, de aanstelling van een ontwerpteam en de algemene projectcoördinatie.

PERIODE 2022 - ...
OPDRACHTGEVER vzw Volta
PARTNERS /
STATUS lopend

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Programma van eisen - Opmaak exploitatiemodel - Haalbaarheidsstudie - Coördinatie ontwerptraject - Projectcoördinatie

De projectkrant

Met onze projecten willen we (onze klanten helpen) impact maken. Een projectkrant kan een krachtige tool zijn die we daartoe inzetten.

In een projectkrant komen immers verschillende visies, engagementen en ambities aan bod - van heel verschillende partners. Door hun collectieve energie op deze manier te bundelen, kunnen we uitzonderlijke projecten realiseren.

Zo’n krant is bovendien iets tijdelijk: we geven een relevante en hedendaagse momentopname mee en kunnen een boude uitspraak doen die mogelijks nadien herzien wordt. Een krant is dus activististisch!

De projectkrant van Volta kan je nalezen via onderstaande link.