Ga verder naar de inhoud

CERA Coöperatief wonen Vlaanderen

In opdracht van Cera onderzochten Miss Miyagi en Endeavour de kansen en uitdagingen van coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen.

In tegenstelling tot veel cohousingprojecten word je in een coöperatief woonproject mede-eigenaar van het geheel en huur je bij jezelf. Dit model biedt kansen op het gebied van betaalbaar wonen, het collectief aangaan van stedenbouwkundige en architecturale uitdagingen, een verhoogde woonmobiliteit, ... Toch zijn er (behalve recent door wooncoop) amper structurele pogingen om dit model in Vlaanderen uit te bouwen. Deze studie wil de kansen en uitdagingen blootleggen om enerzijds beleidsadvies te geven aan de Vlaamse overheid en anderzijds de haalbaarheid van enkele pilootprojecten te verhogen.


Voor het project werd een kerngroep van partners verzameld om diverse krachten en ambities te bundelen. Deze kerngroep bestond onder andere uit het team van de Vlaams Bouwmeester, Departement Omgeving, Departement Wonen, De VRP en Architectuurwijzer. Op basis van een studiereis naar Zürich en een onderzoek naar de Vlaamse context werden de kansen en uitdagingen voor coöperatief wonen in Vlaanderen scherp gesteld.

PERIODE 2019
OPDRACHTGEVER Cera
PARTNERS Endeavour
STATUS studie afgerond en gepubliceerd

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Varia advies