Ga verder naar de inhoud

CERA Coöperatief wonen Vlaanderen

In opdracht van Cera onderzochten Miss Miyagi en NDVR de kansen en uitdagingen van coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen.

In tegenstelling tot veel cohousing projecten word je in een coöperatief woonproject mede-eigenaar van het geheel en huur je bij jezelf. Dit model biedt kansen op het gebied van betaalbaar wonen, het collectief aangaan van stedenbouwkundige en architecturale uitdagingen, een verhoogde woonmobiliteit, ... Toch zijn er (behalve recent door Wooncoop) amper structurele pogingen om dit model in Vlaanderen uit te bouwen. Deze studie wil de kansen en uitdagingen blootleggen om enerzijds beleidsadvies te geven aan de Vlaamse overheid en anderzijds de haalbaarheid van enkele pilootprojecten te verhogen.

Voor het project werd een kerngroep van partners verzameld zoals het team van de Vlaams bouwmeester, Departement Omgeving, Departement wonen, De VRP, Architectuurwijzer, ... om diverse krachten en ambities te bundelen. Op basis van een studiereis naar Zurich en onderzoek naar de Vlaamse context werden de kansen en uitdagingen voor Coöperatief wonen in Vlaanderen scherp gesteld.

De resultaten van deze studie zijn te vinden in deze publicatie.