Ga verder naar de inhoud

In 2018 besloot het Antwerpse stadsbestuur om, in samenwerking met Woonhaven Antwerpen, de Arenawijk een tweede leven te geven: een heel breed project met aandacht voor sociaal en coöperatief wonen, ontharding en de toevoeging van nieuwe, stedelijke functies.

Eén van die deelopdrachten is de herbestemming (en ontsluiting) van het dak van het voormalige fort (de Arenahal) die hét gezicht is van de wijk en er ook een centrale positie in neemt. Het fort werd ontworpen als uitnodigend publiek gebouw met toegankelijke daktuin, maar wordt vandaag de dag enkel gebruikt als sporthal - een invulling die vooral naar binnen is gericht, en niet zozeer naar de wijk. De voorziene daktuin werd nooit gerealiseerd en de gevel werd dichtgemaakt. Kortom: de Arenawijk mist haar sluitstuk.


Miss Miyagi werd aangesteld om een onderzoekstraject te begeleiden met als centrale vraag op welke manier het dak maximaal ontsloten kan worden voor de buurt. Welke invulling(en) zijn over alle seizoenen heen een meerwaarde? Op welke manier kan toegang verschaft worden tot het dak? Welke bouwtechnische en klimaatrobuuste ingrepen zijn hiervoor nodig? Hoe kan de synergie versterkt worden met de bestaande invulling van de sporthal en op welke manier kan dit voor een nieuwe sociale en culturele impuls zorgen in een stedelijk gebied met weinig aanbod?


Cruciaal in deze opdracht is een participatief proces: de buren en omwonenden worden maximaal betrokken bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. Na een diepgravende analyse van het gebouw en haar omgeving, worden na een workshop met stakeholders uit de buurt verschillende scenario’s uitgewerkt en becijferd. Op hun beurt worden die scenario’s teruggekoppeld met de lokale betrokkenen om vanuit die feedback een synthesescenario uit te werken.

headerfoto pagina: Lucid

PERIODE 2023 - ...
OPDRACHTGEVER AG Vespa
PARTNERS /
STATUS lopend


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Herbestemmingsstudie