Ga verder naar de inhoud

Brosselloods Antwerpen

De komende jaren wordt in Antwerpen gewerkt aan het Spoorpark: een nieuwe, nog te ontsluiten, groene, conflictvrije verbinding tussen de Draakplaats (Zurenborg) en het Luitenant Naeyaertplein (Borgerhout). Om deze groene long te vervolledigen wordt gekeken naar aanpalende, zogenaamde “levendige gebouwen”; één ervan de Brosselloods.

In de onmiddellijke omgeving - dens woongebied - is een tekort aan kwalitatieve groene ruimte én aan een kwalitatieve plek voor vrijetijdsbesteding. Dit project probeert hier dan ook aan tegemoet te komen. De schaal van zowel het park als de Brosselloods zijn echter beperkt, wat potentieel voor een kwetsbaarheid binnen het project zorgt. Beiden dreigen geclaimd te worden door een dominante groep waardoor de draagkracht, en op termijn ook de kwaliteit, van de plek in het gedrang zou kunnen brengen.


Daarom onderzoekt Miss Miyagi hoe de Brosselloods als multi-inzetbaar gebouw gebruikt kan worden - wat verder gaat dan de klassieke vastgoedverdeling binnen de stad Antwerpen, waarbij een specifiek gebouw wordt toegewezen aan een specifieke klant / uitbater / beheerder.


Deze onderzoeksopdracht moet daarom leiden tot een vernieuwend beheermodel om de ambities voor de Brosselloods te realiseren als polyvalent stadsgebouw voor en door de buurt, dat sturend kan worden ingezet voor het gebruik van het Spoorpark én draagvlak kan creëren voor innovatieve beheersvormen bij een aantal strategische partners.


Tijdens twee denkdagen die zowel als vergaarbak voor input als klankbord dienen, gaan we als procesbegeleider dieper in op de wensen rond toekomstig gebruik en de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw met potentiële gebruikers, het ontwerpteam en de relevante stedelijke diensten.

PERIODE 2023
OPDRACHTGEVER AG Vespa
PARTNERS MORGEN architectuur
STATUS lopend

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie