Ga verder naar de inhoud

Augustus 2020 zette AG Vespa de voormalige Brouwerij De Ridder in Deurne te koop. Het 19e-eeuwse gebouw is een voormalige stoombrouwerij die omwille van zijn bouwkundige waarde is opgenomen op de Inventaris Onroerend Erfgoed.

Miss Miyagi deed naar aanleiding van de verkoopprocedure een oproep naar kandidaat-gebruikers voor een collectieve en maatschappelijke ontwikkeling van het pand. CGG Andante, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, en het naburige 't Speelscholeke kwamen op die manier in beeld. Zusterorganisatie Stadsmakersfonds maakt, voorlopig, het plaatje compleet. Om deze herbestemming te realiseren werd BV De Ridders opgericht, waarbinnen deze drie organisaties hun gemeenschappelijke ambities kunnen realiseren.


“Waar zorgen en maken elkaar ontmoeten” wordt de baseline van deze warme, open en laagdrempelige werk-, maak- en leerplek. De focus van het project (en al haar verschillende ruimtes) ligt dan ook resoluut op (mentale) gezondheid, creatieve ontplooiing, sociaal ondernemerschap en ontmoeting. Er zullen zorg- en praktijkruimtes, polyvalente ateliers, expositieruimtes en zalen voor evenementen uitgebouwd worden. Daarnaast komen er kantoren, co-workingplekken en vergaderlokalen. Een uniek dakterras en een laagdrempelige koffiebar aan het levendige binnenplein maken het plaatje compleet.

De herbestemming van Brouwerij De Ridder is een project van BV De Ridders, opgericht door een coalitie van drie aandeelhouders: (1) Stadsmakersfonds (2) Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante is gespecialiseerd in preventie, vroegdetectie en de behandeling van psychische problemen (3) ’t Speelscholeke krijgt in Brouwerij De Ridder een fietsenstalling en leslokaal en wil (nog meer) betrokken zijn in onze buurt door op zoek te gaan naar meer raakvlakken en samenwerkingen. Het project start met deze drie partners, maar wil in de toekomst diverse organisaties structureel verankeren in het gebouw door hen mee op te nemen in de werking.


Eén deel van het gebouw zal ontwikkeld worden door CGG Andante, onder leiding van Areal Architecten. Het andere deel van het gebouw zal ontwikkeld worden door BV De Ridders, onder leiding van Collectief Noord.
Miss Miyagi staat in voor de integrale projectbegeleiding, in opdracht van beide bouwheren, van A tot Z.

Copyright foto's: Georges De Kinder. De renders, snedes en gevels werden opgemaakt door Collectief Noord en Areal Architecten.

PERIODE 2020-2025
OPDRACHTGEVER CGG Andante vzw
PARTNERS
Ontwikkelingspartners: BV De Ridders, ‘t Speelscholeke
Ondersteunend team: Collectief Noord - Origin, Areal+Karuur, Wim Rasschaert, Zuidtrant
STATUS in ontwikkeling, ontwerpteam aangesteld


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Programma van eisen - Ontwikkelingsstrategie - Opmaak exploitatiemodel - Haalbaarheidsstudie - Herbestemmingsstudie - Vergunningstraject functiewijziging - Coördinatie ontwerptraject - Aanbesteding - Werfcoördinatie - Projectcoördinatie

Investeer mee in deze verbindende plek

Brouwerij De Ridder is een project van onze zusterorganisatie Stadsmakersfonds.

Stadsmakersfonds is een coöperatief ontwikkelingsfonds dat maatschappelijke herbestemmingen financiert met burgerkapitaal. Ook jij kan hier dus je steentje aan bijdragen door coöperant te worden van het fonds.

Meer weten? Klik op onderstaande link!