Ga verder naar de inhoud

Het indrukwekkende Caermersklooster in het centrum van Gent is in gedeelde eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en WoninGent. Delen van het klooster stonden jarenlang leeg en ook WoninGent - een lokale aanbieder van sociale huurwoningen en -appartementen - besloot recent om het gebruik van de sterk verouderde woonentiteiten af te bouwen. Samen werd besloten om de site te verkopen.

Aan Miss Miyagi werd gevraagd om de herbestemmingsmogelijkheden te onderzoeken om deze - al dan niet met enkele inhoudelijke richtlijnen - toe te voegen aan het verkoopdossier. Miss Miyagi onderzocht op zeer korte tijd (3 maanden) en in nauw overleg met de verschillende bevoegde diensten (stedenbouw, erfgoed Vlaanderen en de Gentse dienst mobiliteit, de groendienst, …) in de breedte de ruimtelijke en juridische mogelijkheden en beperkingen van het pand in drie concrete scenario’s (en enkele variaties daarop).

Tijdens het onderzoek werd het klooster gekraakt door ‘De Pandemisten’ - een sociaal cultureel initiatief dat pleit voor meer betaalbare woon- en werkruimte in de Gentse binnenstad. Onder andere door deze actie werd besloten om een participatief vervolgtraject te koppelen aan de studie van Miss Miyagi. In het vervolgtraject ontwikkelde Miss Miyagi, op basis van het charter dat opgesteld werd in het kader van het participatietraject, een vierde consensus-scenario.

PERIODE 2021
OPDRACHTGEVER Sogent
PARTNERS /
STATUS studie afgerond

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Herbestemmingsstudie