Ga verder naar de inhoud

De Boomgaard Kessel-Lo

De Boomgaard is een innovatief woonzorgproject: centraal in de buurt, mee aangestuurd door de buurt. Mensen met heel diverse zorgvragen uit de directe omgeving kunnen hier terecht. Zorg krijgt hiermee opnieuw een plaats midden in de samenleving.

De Boomgaard wordt gerealiseerd door Livez, een coöperatie met sociaal oogmerk. Livez is een coalitie van vier Leuvense zorgorganisaties (De Wissel, Woonzorgnet Dijleland, Oostrem en Zorg Leuven) en Stadsmakersfonds. Het project komt tot stand op de terreinen van de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo. Deze gronden worden voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan Livez.


Miss Miyagi werd door Livez aangesteld als projectcoördinator. In die hoedanigheid stelde Miss Miyagi een haalbaarheidsstudie op, stelde ze een ontwerpteam aan en neemt ze de rol van gedelegeerd bouwheer op. Daarnaast volgt Miss Miyagi ook de financiële haalbaarheid van het project, verschillende aanbestedingsdossiers en de werf op.


Tegen 2025 zullen hier twee nieuwbouwvolumes verrijzen. Die combineren een ontmoetingsplek, modulaire zorgkamers, duo-woningen, gezinswoningen en studio’s in een groene omgeving.

renders: B-ILD architects - foto's: Helena Van Looveren

PERIODE 2022 - ...
OPDRACHTGEVER Livez CVso (Leuvense Initiatieven Voor Eerlijke Zorg) (Partners: Stadsmakersfonds, De Wissel, Woonzorgnet Dijleland, Oostrem en Zorg Leuven)
PARTNERS B-ILD architects
STATUS lopend


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Programma van eisen - Haalbaarheidsstudie - Coördinatie ontwerptraject - Projectcoördinatie - Werfopvolging - Aanbesteding

Investeer mee in deze zorgzame plek

De Boomgaard is een project van onze zusterorganisatie Stadsmakersfonds.

Stadsmakersfonds is een coöperatief ontwikkelingsfonds dat maatschappelijke herbestemmingen financiert met burgerkapitaal. Ook jij kan hier dus je steentje aan bijdragen door coöperant te worden van het fonds.

Meer weten? Klik op onderstaande link!