Ga verder naar de inhoud

Miss Miyagi coördineerde in opdracht van Symbiosis vzw het haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van het Boekenbergkasteel in het Boekenbergpark in Deurne tot een co-housing. Miss Miyagi zorgde ook voor de aanstelling van het ontwerpteam (Rooilijn, Polygoon en Steenmeijer Architecten).

Symbiosis vzw initieert “Livings”: solidaire woongemeenschappen voor bewoners in de tweede levensfase. Denk daarbij aan vijftigplussers wiens kinderen uit huis zijn maar die toch op zoek zijn naar verbondenheid in een inspirerende woonomgeving.


In Deurne werd het opstalrecht van het als monument beschermde Boekenbergkasteel via een Stichting van Openbaar Nut aan een bewonersgroep gegeven. Hierdoor blijft het gebouw als één entiteit bewaard én wordt financiële speculatie tegengegaan. De bewoners ruilen de potentiële financiële meerwaarde op hun woning in voor een hechte woongemeenschap op een unieke erfgoedlocatie waar zorg(-vertraging) en welzijn centraal staan. Dat gebeurt ook steeds met de uitdrukkelijke ambitie om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de buurt.


Ook in Gent hielp Miss Miyagi met het haalbaarheidsonderzoek en de projectcoördinatie van een Living.

PERIODE 2018
OPDRACHTGEVER Symbiosis vzw
PARTNERS /
STATUS opgeleverd

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Haalbaarheidsonderzoek - Aanstellen ontwerper - Projectcoördinatie