Ga verder naar de inhoud

In opdracht van stad Leuven onderzocht Miss Miyagi de mogelijkheden tot herbestemming van het legendarische café ‘In De Toewip’. Achter het café vind je met de laatste torenwip van Vlaams-Brabant een stuk cultureel erfgoed. Staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een doel geschoten wordt op 28 meter hoogte. De vraag hoe dit unieke erfgoed bewaard kan blijven binnen een nieuwe ontwikkeling, resulteerde in drie toekomstscenario’s. Deze scenario’s werden gepresenteerd tijdens een trefavond voor potentiële investeerders en gebruikers.

Parallel maakt Miss Miyagi een draaiboek voor de stad voor het herbestemmen van dit soort moeilijk te ontwikkelen erfgoed.

PERIODE 2018
OPDRACHTGEVER stad Leuven
PARTNERS /
STATUS studie afgerond

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie - Exploitatiemodel - Haalbaarheidsstudie