Ga verder naar de inhoud

Den Azalee Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas en het OCMW willen een broedplaats voor circulaire economie ontwikkelen op de voormalige industriële site Nobel-Peelman naast Kringwinkel Den Azalee. Het is hun ambitie om in de leegstaande gebouwen een gemengd programma te realiseren, als broedplek voor startende bedrijven, waarin ook Den Azalee en het aanwezige Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC) hun werking verder kunnen uitbouwen. Ook moet er een visie komen op de ontwikkeling van de omliggende en tussenliggende publieke ruimte. De focus ligt op circulaire én sociale economie waarbij veel aandacht gaat naar kruisbestuivingen tussen de verschillende gebruikers, gehuisvest in een bijzondere werkomgeving.

Miss Miyagi begeleidde een participatief traject met de diverse betrokken actoren (die elk hun eigen ambities rond de plek koesteren). Samen met hen werd een realistische en gedragen gemeenschappelijke projectdefinitie ontwikkeld die uitspraak doet over de programmatorische mix, de ruimtelijke ontwikkeling van de site, de financiële haalbaarheid én de ontwikkelingsstrategie.


Deze vertaalslag realiseerde Miss Miyagi in een kort en intensief traject van 4 maanden. De stad Sint-Niklaas borduurde verder op onze verkennende studie - binnenkort verrijst hier Cocon.

PERIODE 2019
OPDRACHTGEVER stad Sint-Niklaas, OCMW
PARTNERS /
STATUS studie afgerond

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Programma van eisen - Ontwikkelingsstrategie - Haalbaarheidsstudie