Ga verder naar de inhoud

Dominicanerklooster Antwerpen

In Antwerpen kocht de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een dominicanerklooster mét kerk. De bedoeling was om de site te ontwikkelen met een gemengd programma. Miss Miyagi ging met diverse betrokken actoren rond tafel zitten en bracht alle wensen, ambities en noden in kaart om een realistische en gedragen gemeenschappelijke projectdefinitie te ontwikkelen.

Het ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek dat daarop volgde, zocht ook over de perceelgrenzen heen naar mogelijke oplossingen en naar opportuniteiten om in een dicht bebouwd bouwblok ruimtelijke kwaliteit toe te voegen.


Op basis van de output van dit traject heeft Miss Miyagi een blauwdruk opgemaakt en een aantal scenario’s uitgedacht die als eerste aanzet kunnen dienen voor de projectdefinitie.

Copyright foto's: Stijn Bollaert.

PERIODE 2019-2020
OPDRACHTGEVER De Ideale Woning
PARTNERS /
STATUS afgerond


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Ontwikkelingsstrategie - Varia advies