Ga verder naar de inhoud

Elektriciteitscentrale Langerbrugge Gent

Miss Miyagi & Sertius onderzochten de toekomst van de imposante elektriciteitscentrale in Langerbrugge die in 2010 afgekoppeld werd van het energienet. Sindsdien wordt gezocht naar mogelijkheden voor een nieuwe ontwikkeling van de acht gebouwen op deze site.

De site werd in 2013 als monument beschermd omdat ze een uniek voorbeeld is van onze industriële geschiedenis. Met haar ligging in het Gentse havengebied - tussen spoorweg en kanaal en temidden van risico-gebonden Sevesobedrijven - is haar locatie zowel een uitdaging als een opportuniteit.


Een participatief traject volgens een design thinking-werkmethode en met zéér veel stakeholders mondde uit in verschillende ontwikkelingsscenario’s, die rekening houden met de uitdagende ligging. Op die manier wordt tegelijkertijd de complexiteit van de site bevattelijk gemaakt en het pad geëffend voor potentiële investeerders en/of gebruikers van de gebouwen.

Copyright foto's 1-3: Next Generation Photography. Foto 4: Georges De Kinder.

PERIODE 2021
OPDRACHTGEVER MG Real Estate
PARTNERS Sertius
STATUS studie afgerond


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie - Haalbaarheidsstudie