Ga verder naar de inhoud

De Gelatinefabriek gaf tussen het einde van de 19e eeuw en 1969 werk aan honderden mensen. Sinds de sluiting in 1969 deed de site deels dienst als opslag- en kantoorruimte en had kunstenaar Koen Vanmechelen hier tot 2013 zijn atelier en museum gevestigd. Een groot deel van de fabrieksgebouwen is intussen afgebroken. De ligging van deze site is zeer interessant: aan de kanaalkom en op een boogscheut van centrum Hasselt.

Sinds 2016 wordt het gebied rond de Hasseltse kanaalkom ontwikkeld tot de Blauwe Boulevard met een mix aan woon-, werk-, winkel- en stadsfuncties. Projectontwikkelaars BesixRED en Mommen ontwikkelen op de site rond de voormalige gelatinefabriek nieuwe woongegelgenheden. De gelatinefabriek zelf is nog eigendom van de Stad Hasselt.


In een vorig stadium werd de input van verschillende experts en buurtbewoners verwerkt in een waardevol masterplan waarin de ambitie wordt uitgesproken om van de overblijvende restanten van de voormalige gelatinefabriek een sociaal‐culturele hotspot te maken die bijdraagt aan het levendige karakter van de nieuwe en bestaande buurt. Deze maatschappelijke herbestemming moet het kloppende hart worden van de wijk dankzij een slimme combinatie van erfgoed, publieke plint en een nieuw plein. De eerder moeizame activatie van aanliggende nieuwe ontwikkelingen zet die ambitie op scherp.


Om deze ambitie in de praktijk om te zetten, werd onlangs Miss Miyagi aangesteld. Het zoeken naar een publieke, innovatieve en door de buurt gedragen functie, een slimme fasering van de herbestemming, het afstemmen van de diverse eigendomsstatuten én het creëren van een draagvlak bij de buurt staan in deze opdracht centraal.


Na analyse van de site en een infomarkt om de buurtbewoners te bevragen naar de noden en wensen voor het voormalige fabrieksgebouw, werkt Miss Miyagi nu verder aan het opstellen van drie verschillende toekomstscenario's. Op basis hiervan kan dan later met de opdrachtgevers worden bekeken welke kant de nieuwe invulling voor de gelatinefabriek zal uitgaan.


beelden infomarkt: Connect

PERIODE 2023 - ...
OPDRACHTGEVER BesixRED, Groep Van Roey en CRE
PARTNERS /
STATUS lopend


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Haalbaarheidsstudie - Herbestemmingsstudie