Ga verder naar de inhoud

Hal5 is een zelfbedruipende tijdelijke herbestemming (5 jaar) van een beschermde industriële spoorweghal (2000m²) achter het station van Leuven. De herbestemming werd georganiseerd rond 4 thema’s: beweging, voeding, gemeenschapsopbouw en duurzaam ondernemen en zet sterk in op betaalbare ruimte en kruisbestuiving tussen zeer diverse actoren. Het project omvat een food court met een bar, een sociale kruidenier, eventruimtes, een parkourhal, kantoren van 2 sociale organisaties, een koffiebrander en korte keten bakker, stadslandbouw, een bloemenpluktuin en een bewegingslandschap voor kleuters.

Hal5 werd ontwikkeld, gebouwd en gefinancierd door de betrokken gebruikers en sympathisanten uit de buurt. Zo werd de benodigde 400.000 euro grotendeels opgehaald met een winwinlening. Hal5 is op alle vlakken een experiment in ‘stad maken’; een extreme programmatorische mix in een dens woonweefsel, alternatieve financiering, een doorlooptijd van concept tot opening van 8 maanden, co-creatie met 15 zeer diverse partners, ...


Lees verder onder de foto's.

Copyright foto 1: Diederik Craps. Foto 5: Harald Six

PERIODE 2017
OPDRACHTGEVER Miss Miyagi, Arnout Vandenbossche
PARTNERS Arnout Vandenbossche
STATUS opgeleverd


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Programma van eisen - Ontwikkelingsstrategie - Opmaak exploitatiemodel - Haalbaarheidsstudie - Coördinatie ontwerptraject - Aanbesteding - Werfcoördinatie

De jury heeft zich in haar oordeel vooral laten leiden door de vraag welk project het meest voorbeeldig is om de stedelijke opgaven van de toekomst aan te pakken. “Waar willen we met de stad naartoe? Wie hoort erbij en waar vindt die plaats? Wat doen we samen? Waar en hoe spelen zich onze dagelijkse stedelijke rituelen af?”
Als we ons die vraag stellen, in het licht van klimaatverandering en migratie, als we denken aan de complexiteit van het wonen en leven in een stad, boeiend maar niet altijd makkelijk, als we waarde hechten aan de dagdagelijksheid vol verrassingen die we als uitdaging willen omarmen, dan steekt er één project boven de anderen uit: het gaat om de transformatie van HAL 5.
jury Leuvense Architectuurprijs 2016-2019