Ga verder naar de inhoud

Brandweerkazerne Helihaven Brussel

De stafkazerne van DBDMH (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp) bevindt zich op een grotendeels bebouwde site van ongeveer 8.000m² in het hart van de Brusselse Noordwijk. De DBDMH verlaat deze site na 2025. Met het oog op deze verhuis, de transitie van de gehele Noordwijk en de strategische plaats die deze site inneemt als verbinding tussen verschillende sectoren in de wijk, bestond deze opdracht uit een grondige programmastudie naar de mogelijkheden van deze plek. De transitie ervan is dus van bijzonder strategisch belang voor de toekomst van het ruime gebied.

Miss Miyagi coördineerde het ontwerpteam dat instond voor de ontwikkeling van de verschillende scenario’s en adviseerde ook vanuit haar eigen expertise.


Het uiteindelijke doel van de studie is om de besluitvorming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond de toekomst van deze site te ondersteunen - en dat zowel strategisch als operationeel. De studie dient als concrete aanzet om de site te gaan transformeren en hiervoor de nodige procedures in gang te zetten. De potentiële mogelijkheden van de site worden getoond in de vorm van programmatie- en ontwikkelingsscenario’s. Stap voor stap - en door middel van eliminatie - leiden deze tot (enkele) voorkeursrichting(en).


Aan de grond van de herbestemmingsstudie ligt een diepgravende analyse die meerdere criteria in acht neemt: stedenbouwkundige, architecturale, technische en programmatische benaderingen maar ook financiële en operationele aspecten. Ook de impact op het milieu, en meer bepaald de koolstofbalans, vormt een bijzonder aandachtspunt. De scenario’s worden qua impact op het milieu mee beoordeeld door Be Sustainable.Brussels, het referentiekader voor duurzame wijken opgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat het project mee begeleidt.


Miss Miyagi coördineerde het ontwerpteam dat instond voor de ontwikkeling van de verschillende scenario’s en adviseerde ook vanuit haar eigen expertise.

foto's: Eline Willaert

PERIODE 2019 - 2020
OPDRACHTGEVER sau-msi.brussels
PARTNERS Bulk Architecten, Karuur Architecten, Bureau Bouwtechniek
STATUS afgerond


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie - Herbestemmingsstudie