Ga verder naar de inhoud

Kasteeldomeinen Kessel-Lo

Naar aanleiding van de aankoop van een nieuwe kloostersite (De Scheutsite) besloot de Stad Leuven om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren naar drie verouderde kasteeldomeinen in de buurt (en ook in het bezit) van de stad.

Dat herbestemmingsonderzoek moet inzicht geven in de complexe randvoorwaarden rond de verschillende domeinen; hoe moet worden omgegaan met erfgoed, het beschermd landschap, de stedenbouwkundige mogelijkheden, de diverse politieke ambities, de ambities van huidige gebruikers en met de buurtbewoners? Het uiteindelijke doel is het maken duurzame en complementaire keuzes bij de verschillende herbestemmingen. Er werd ook extra inzicht gevraagd in de potentiële ontwikkelingsstrategieën van de kastelen (verkoop, erfpacht, verhuur, …).


Aan de hand van een participatief traject (o.a. via buurtbevragingen en het openstellen van de kastelen tijdens Open Monumentendag) kon Miss Miyagi inzicht geven in de kansen en beperkingen van elk domein én de relatie tussen de domeinen.


Intussen werd voor Domein De Bron ook effectief een partner gevonden.

PERIODE 2020
OPDRACHTGEVER stad Leuven
PARTNERS /
STATUS studie afgerond

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Herbestemmingsstudie