Ga verder naar de inhoud

De stad Leuven had als ambitie en doel een laagdrempelig, open stadslaboratorium op te richten: de maakleerplek. De twee centrale assen in die nieuwe werking: het delen van kennis, fysieke ruimte en materiaal én het ontmoeten en interageren van verschillende sectoren.

Miss Miyagi werd samen met T’Jonck-Nilis Ingenieur-Architecten aangesteld om een haalbaarheidsstudie met twee doelen uit te voeren. Enerzijds om het programma en de organisatiestructuur scherp te krijgen, anderzijds om de ruimtelijke en financiële haalbaarheid te onderzoeken voor de inplanting van de maakleerplek in één van de industriële panden aan de Vaartkom.


In het kader van die studie zette Miss Miyagi een uitvoerig participatietraject op poten. Daarbij vormde een bevraging van alle mogelijke stakeholders de basis voor een workshop die de ambities en het gewenst programma verder scherpstelde.


Tijdens het and& summit & festival 2018 werden de toekomstplannen van deze Leuvense cross-over tijdelijk tentoongesteld met pop-up-kunstinstallaties en inhoudelijke informatiepanelen.


maakleerplek opende haar deuren in 2021.

PERIODE 2018
OPDRACHTGEVER stad Leuven
PARTNERS T’Jonck-Nilis Ingenieur-Architecten
STATUS opgeleverd

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Programma van eisen - Ontwikkelingsstrategie - Exploitatiemodel - Haalbaarheidsstudie