Ga verder naar de inhoud

De Leuvense organisatie Mobiel 21 is specialist in duurzame mobiliteit. Sinds 1982 helpen ze burgers en beleidsmakers om bewust te kiezen voor meer mensvriendelijke straten en buurten met impactvolle initiatieven, campagnes en onafhankelijk onderzoek.

De vzw Mobiel 21 is eigenaar van een vleugel van de voormalige technische meisjesschool in de Vital Decosterstraat in Leuven. Dit gebouw werd in de jaren '20 gebouwd door Leon Bochoms in art-decostijl en is sinds 2014 (deels) beschermd als inventarispand.


Zelf gebruikt Mobiel 21 maar één van de vier verdiepingen en verhuurt het de rest van de vleugel aan andere organisaties en ondernemingen. Dit zorgt voor een bron aan inkomsten maar tegelijkertijd ook voor vragen. Het onderhoud en de verhuur van dit gebouw vergen immers aandacht en financiële middelen én behoren bovendien niet tot kerntaken van de vzw. Daarnaast leeft het gevoel dat er misschien een betere (maatschappelijke en financiële) invulling gecreëerd kan worden met een andere mix van functies of een ander beheersmodel. Tot slot onderbouwt het gebouw - met haar gesloten gevel en beperkte integrale toegankelijkheid - minder goed de kernwaarden van Mobiel 21 (veel verbinding, straten op mensenmaat, …).


Miss Miyagi werd aangesteld om aan de hand van verschillende scenario’s binnen (en met) het bestaande pand inzicht te bieden in mogelijke vastgoedstrategieën voor de komende jaren.


Miss Miyagi zal ook later ondersteuning blijven bieden. Onder begeleiding van Teherbestemmen.be wordt de vastgoedmarkt in de gaten gehouden. Met de ruimtevraag van Mobiel 21 in kaart gebracht, kunnen in de toekomst potentieel interessante panden met een quick scan doorgelicht worden om na te gaan of deze aan de eisen en wensen van de organisatie voldoen.

PERIODE 2022-2023
OPDRACHTGEVER vzw Mobiel 21
PARTNERS Studiebureau Efika
STATUS opgeleverd

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie - Haalbaarheidsstudie - Herbestemmingsstudie