Ga verder naar de inhoud

Binnengebiedsontwikkeling Muide-Meulestede Gent

De wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan ligt rond de oude Gentse haven en wordt gekenmerkt door havenactiviteiten, druk verkeer en bedrijventerreinen maar ook door water en mooie zichten. Sinds de 13e eeuw verwijst de naam “Muide” naar de complexe loop van de verscheidene Leie-armen die het gebied ten noorden van Gent doorkruisten. Wat begon als een klein gehucht, groeide doorheen de eeuwen uit tot een dichtbevolkte buurt - die op haar buurt vergrijsde en verkrotte om de laatste jaren een nieuwe dynamiek te verwelkomen.

Binnen het stadsvernieuwingsproject Muide-Meulestede Morgen lopen allerlei interessante trajecten: het eerste CLT-project (community landtrust) in Gent, Living Lab Muide-Meulestede Fossielvrij en ook het onderzoek naar binnengebiedsontwikkeling waarvoor Miss Miyagi werd aangesteld.


Deze opdracht bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een locatieonderzoek in de wijken Muide, Meulestede, Voormuide en Muidebrug naar binnengebieden, loodsen en hangars die economisch potentieel in zich dragen
  2. Potentieonderzoek naar vier geselecteerde locaties
  3. De opmaak van een ontwikkelingsstrategie voor één van die vier geselecteerde locaties.


In een voorgaande studie en participatief traject met buurtbewoners door NDVR en AWB werd de wens en noodzaak duidelijk om die historische identiteit als productieve wijk verder uit te bouwen aan de hand van het aanwezige potentieel van magazijnen, loodsen, hangars en ateliers in de wijk. Het bestendigen en versterken van het unieke verwevingspotentieel van de wijk staat daarbij centraal. Enerzijds is het aanbod in de wijk nog te beperkt, anderzijds blijkt de aanwezige maakeconomie niet voldoende zichtbaar.


Nadat Miss Miyagi in begin 2023 een tiental interessante plekken in kaart bracht, onderzochten we in de tweede helft van dat jaar met energieconsultant Efika en stad Gent aan de hand van een scenario onderzoek het potentieel van vier verschillende binnengebieden voor een duurzame economische ontwikkeling.


Met eigenaren en stad zal in een volgende fase ook onderzocht worden of er kansen zijn voor de integratie van een buurtatelier op één van deze sites. Hoe kan dat eruit zien? Wat heb je daarvoor nodig? Welke partners kan je betrekken?

headerbeeld pagina: Sweco Belgium - foto's: Helena Van Looveren

PERIODE 2022 - ...
OPDRACHTGEVER Stad Gent
PARTNERS Efika
STATUS lopend


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie - Opmaak exploitatiemodel - Haalbaarheidsstudie - Herbestemmingsstudie