Ga verder naar de inhoud

Pastorie Perk Steenokkerzeel

Deze pastorie, een rijzig gebouw in witte zandsteen met een grote ommuurde tuin in het centrum van Perk, deed tot 2007 dienst als pastoorswoning en bood nog enkele jaren onderdak aan de lokale Chiro om vervolgens volledig leeg komen te staan.

Miss Miyagi werd daarom samen met ALTSTADT office for architecture gevraagd om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren, maar ook om de gemeente bij te staan in de zoektocht naar concrete partners en een alternatief financieringsmodel.


Aan de hand van een historische, ruimtelijke en financiële analyse onderzochten we verschillende toekomstmogelijkheden voor de pastorie en haar tuin. Ondanks de toen geldende coronamaatregelen vonden we een manier om samen met de gemeente een participatietraject te organiseren waarbij de gesloten tuin gedurende twee weken publiek toegankelijk was. Geïnteresseerden werden via informatiepanelen en een digitaal platform betrokken bij de studie.


In een volgende fase gaat Miss Miyagi aan de hand van de studie aan de slag met de zoektocht naar een nieuwe initiatiefnemer/investeerder die de herbestemming van de pastorie op zich wil nemen en door de invulling een maatschappelijke meerwaarde kan leveren. De vermarkting van dit pand verloopt verder via zusterorganisatie Teherbestemmen.be.

Copyright foto's: Eline Willaert.

PERIODE 2021
OPDRACHTGEVER Gemeente Steenokkerzeel
PARTNERS Altstadt, Real Visuals
STATUS studie afgerond


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Herbestemmingsstudie