Ga verder naar de inhoud

In opdracht van intercommunale IGEAN onderzocht Miss Miyagi de mogelijke herbestemming van de Sint-Barbarakapel. Het voormalig militair domein waarop je de militaire kapel vindt, werd 10 jaar geleden in het RUP 'Campus Vesta' opgenomen als KMO-zone.

Met de start van de sloopwerken in zicht, werd de vraag gesteld of de kapel niet de moeite waard zou zijn om te behouden.


Miss Miyagi onderzocht de mogelijkheden en gaf het advies dat het behoud van de kapel een grote meerwaarde voor de site zou betekenen. Omdat het gebouw is opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed kan het namelijk een andere functie vervullen dan het monofunctionele RUP voorziet, wat interessant is voor de toekomst van de gehele site.


Nadat Miss Miyagi een structurele haalbaarheidsstudie en raming opmaakte van de nodige renovatiewerken (ism. Engelen Ingenieurs), verschillende scenario's uitwerkte en een vermarktingsstrategie onderzocht, ging de opdrachtgever zelf verder. De studie heeft alleszins bijgedragen aan de beslissing om de kapel uiteindelijk niet af te breken en alsnog een herbestemming te geven.

PERIODE 2022 - 2023
OPDRACHTGEVER IGEAN
PARTNERS Studiebureau Engelen Ingenieurs
STATUS afgerond

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie - Haalbaarheidsstudie - Herbestemmingsstudie