Ga verder naar de inhoud

Socioculturele campus Aartselaar

In opdracht van de gemeente Aartselaar ontwikkelt Miss Miyagi samen met Collectief Noord architecten een ontwikkelingsstrategie voor een socioculturele campus in het dorpscentrum van Aartselaar. Daarbij worden de bestaande gebouwen geanalyseerd en de wensen, noden en ambities van de verschillende socioculturele actoren in kaart gebracht. Door met een brede blik naar de opdracht te kijken, worden ook de omliggende scholen, de verkeersafwikkeling en de parkeerproblematiek mee onder de loep genomen.

We adviseren de gemeente Aartselaar ruimtelijk over een dorpskernvernieuwing, maar denken ook na over ontwikkelingsstrategieën en stellen vernieuwende manieren voor om de dorpskern zo te ontwikkelen dat socioculturele activiteiten, onderwijs en wonen er een duidelijke plek krijgen. De aanleg van de open ruimte errond moet dan weer voor cohesie en ruimtelijke kwaliteit zorgen, zodat alle inwoners er bij winnen.

PERIODE 2020-2022
OPDRACHTGEVER gemeente Aartselaar via de Vlaamse Bouwmeester
PARTNERS Collectief Noord architecten, Wim Rasschaert en Peter De Groot
STATUS studie afgerond

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Herbestemmingsonderzoek