Ga verder naar de inhoud

In 2016 lanceerde de Vlaamse Regering het Vlaams Fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. De stad Leuven diende een subsidieaanvraag in voor het project Vaartopia in de Vaartkom.

Het doel van het stadsvernieuwingsproject Vaartopia was om een groter aandeel niet-residentiële functies in de Vaartkom te injecteren. Projectontwikkelaars zetten tot dan toe immers vooral in op het bouwen van prestigieuze (luxe)appartementen. Met Vaartopia had stad Leuven als ambitie de dynamiek in en rond de Vaartkom te vergroten. Specifiek werd daarbij ingezet op meer programma’s voor cultuur en creatieve economie, opgehangen aan een sterk kader van kwalitatieve publieke ruimte.


Miss Miyagi werd aangesteld om, in nauw overleg met de betrokken stadsdiensten en technische adviseurs, de ambities en ideeën die leefden rond Vaartopia te synthetiseren en te vertalen naar een concrete strategie. Dit gebeurde in een uitgebreid subsidiedossier opgemaakt binnen het strikt afgelijnde kader.


Eind 2016 werd de aangevraagde subsidie van het stadsvernieuwingsproject (3.500.000€) toegekend door de Vlaamse Regering op basis van het ingediende dossier.

PERIODE 2016
OPDRACHTGEVER stad Leuven
PARTNERS /
STATUS studie afgerond

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Concept en projectdefinitie - Ontwikkelingsstrategie