Ga verder naar de inhoud

Vastgoedscan Beweging.net Brugge, Roeselare, Ieper

Beweging.net is een netwerk van sociale organisaties - ontstaan op de grondvesten van het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties in Vlaanderen. Het netwerk omvat organisaties als CM, ACV, Femma, Familiehulp en Welzijnszorg.

In opdracht van Beweging.net onderzocht Miss Miyagi in de periode november 2022 - februari 2023 verschillende panden uit hun West-Vlaamse patrimonium. Van beschermd erfgoed tot business units op een bedrijventerrein: voor de 10 (heel verschillende) gebouwen - gelegen in Brugge, Ieper en Roeselare - werd telkens een ontwikkelingsstrategie ontwikkeld.


De geleverde visie bestond per gebouw uit een plaatsbeschrijving van de panden in huidige staat, een inventaris van de uit te voeren werken, een waardebepaling en rendementsberekening op basis van de huidige en de toekomstige situatie, drie mogelijke toekomstscenario’s, een SWOT-analyse en een afsluitend advies met concrete werkpunten voor optimalisaties op korte en middellange termijn.


Dankzij deze analyse kreeg Beweging.net inzicht in de mogelijkheden, opportuniteiten en hindernissen gelinkt aan hun West-Vlaamse patrimonium. Op die manier kunnen ze een visie en patrimoniumbeleid uitschrijven voor de komende jaren, dit met respect voor het sociale karakter van de organisatie.

PERIODE 2022 - 2023
OPDRACHTGEVER Beweging.net
PARTNERS /
STATUS afgerond

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie