Ga verder naar de inhoud

Vastgoedscan Beschut Wonen Antwerpen Antwerpen

Miss Miyagi werd in april 2023 aangesteld door AG Vespa voor de screening van de stedelijke vastgoedportefeuille in gebruik door Beschut Wonen Antwerpen (BWA). Beschut wonen Antwerpen richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid. Ze bieden begeleiding, ondersteuning en toezicht aan volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is. Zo werden 19 panden - verspreid over heel Antwerpen - tegen het licht gehouden.

Het opzet van deze opdracht was een strategisch vastgoedplan dat moest resulteren in drie scenario's op basis van volgende elementen: een inventaris van de wenselijk en noodzakelijk uit te voeren werken per gebouw (energetisch, structureel, technisch), de sterkte- en zwakteanalyse per gebouw, een beknopte plaatsbeschrijving van alle gebouwen en een overzicht van de nodige investeringskosten. Dit alles werd afgestemd met de betrokken stedelijke partners.


Deze scenario's moeten Beschut Wonen Antwerpen en AG Vespa de nodige handvatten geven om de komende jaren strategische keuzes te maken in het beheer van hun vastgoed, de optimalisatiemogelijkheden van het patrimonium en eventuele aanvullende ruimtelijke noden. Dat alles voor een betere werking, of althans meer mogelijkheden, binnen BWA. Een écht Miss Miyagi-traject op het kruispunt van mensen en vastgoed.

PERIODE 2023
OPDRACHTGEVER AG Vespa
PARTNERS /
STATUS afgerond

DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie