Ga verder naar de inhoud

Villa 's Gravenwinkel Torhout

In het centrum van Torhout, op een steenworp van de Markt, kocht het lokaal bestuur recent de ommuurde tuin en gebouwen van de Villa ‘s Gravenwinkel. Daarmee verwierf ze een strategische grondpositie in haar stadskern, kan ze interessante doorsteken voor traag verkeer realiseren en wordt waardevol groen publiek toegankelijk.

Het lokale bestuur Torhout neemt zelf de tuin onder handen en gaat daarnaast, via een erfpachtovereenkomst, op zoek naar een kandidaat-investeerder om het pand te restaureren en er nieuw leven in te blazen.


Miss Miyagi onderzocht, samen met Koplamp Architecten, de villa op bouwhistorisch vlak. Aanvullend werden mogelijke toekomstscenario’s geformuleerd voor de plek. Deze scenario's dienen als inspiratie. Elk scenario zet in op het versterken van de sociale dynamiek op deze centrale locatie, maar elk scenario is nét dat tikje anders. Op dit moment liggen voor: een invulling als coworking-horeca, een invulling waarbij (artistiek) ondernemerschap centraal staat of een invulling waarbij de focus ligt op collectief wonen. Deze scenario’s werden afgetoetst met de stad Torhout en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Daarnaast werd ook een publieksbevraging georganiseerd. Elk scenario bevat kansen en uitdagingen.


In een volgend stadium gaat Teherbestemmen.be, samen met Rasschaert Advocaten op zoek naar een geschikte kandidaat-investeerder die van de villa (opnieuw) een levendige, publieke, groene ontmoetingsplek met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kan maken. Miss Miyagi biedt desgewenst ondersteunend advies.

beelden: Eline Willaert

PERIODE 2022 - ...
OPDRACHTGEVER Lokaal Bestuur Torhout
PARTNERS Rasschaert Advocaten, Koplamp Architecten
STATUS lopend


DE ROL VAN MISS MIYAGI
Ontwikkelingsstrategie - Haalbaarheidsstudie - Herbestemmingsstudie