Ga verder naar de inhoud

Miss Miyagi coördineerde in opdracht van Symbiosis Vzw het haalbaarheidsonderzoek en de aanstelling van de architect (Rooilijn, Polygoon en Steenmeijer Architecten) voor de herbestemming van het (als monument beschermde) Boekenbergkasteel in het Boekenbergpark in Deurne tot een co-housing voor bewoners in de 2e levensfase (+50j, kinderen uit huis). Via een Stichting van Openbaar nut wordt een opstalrecht aan een bewonersgroep gegeven. Hierdoor blijft het kasteel als één entiteit bewaard én wordt financiele speculatie tegengegaan. De bewoners ruilen de potentiele financiele meerwaarde op hun woning in voor een woongemeenschap op een unieke erfgoedlocatie waar zorg(-vertraging) en welzijn centraal staan, steeds met de uitdrukkelijke ambitie om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de buurt.