Ga verder naar de inhoud

Miss Miyagi coördineerde in opdracht van Symbiosis Vzw en in samenwerking met Osar en Anno architecten het haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van het (als monument beschermde) Karmelietessenklooster in Gent tot een co-housing voor bewoners in de 2e levensfase (+50j, kinderen uit huis). Via een Stichting van Openbaar nut wordt een opstalrecht aan een bewonersgroep gegeven. Hierdoor blijft het klooster als één entiteit bewaard én wordt financiële speculatie tegengegaan. De bewoners ruilen de potentiële financiële meerwaarde op hun woning in voor een woongemeenschap op een unieke erfgoedlocatie waar zorg(-vertraging) en welzijn centraal staan, steeds met de uitdrukkelijke ambitie om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de buurt.

Copyright foto's: Alexander Dumarey