Ga verder naar de inhoud

In opdracht van stad Leuven onderzocht Miss Miyagi de mogelijkheden tot herbestemming van het legendarische café ‘In De Toewip’. De vraag hoe dit cultureel erfgoed -de laatste torenwip van Vlaams-Brabant- bewaard kan blijven binnen een nieuwe ontwikkeling, resulteerde in drie toekomstscenario’s. Deze scenario’s werden gepresenteerd tijdens een trefavond voor potentiële investeerders en gebruikers.

Parallel maakt Miss Miyagi een draaiboek voor de stad voor het herbestemmen van dit soort moeilijk te ontwikkelen erfgoed.