Ga verder naar de inhoud

Den Azalee Sint-Niklaas

De stad Sint Niklaas en het OCMW willen een broedplaats voor circulaire economie ontwikkelen op de voormalige industriële site Nobel-Peelman naast Kringwinkel Den Azalee. Het is de ambitie om in de leegstaande gebouwen een gemengd programma te realiseren, als broedplek voor startende bedrijven, waarin ook Den Azalee en het aanwezige Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC) hun werking verder kunnen uitbouwen. Ook moet er een visie komen op de ontwikkeling van de omliggende en tussenliggende publieke ruimte. De focus ligt op circulaire én sociale economie waarbij veel aandacht gaat naar kruisbestuivingen tussen de verschillende gebruikers, gehuisvest in een bijzondere werkomgeving.

Aan Miss Miyagi werd gevraagd om in een participatief traject met de diverse betrokken actoren (met elk hun eigen ambities) een realistische en gedragen gemeenschappelijke projectdefinitie te ontwikkelen die uitspraak doet over de programmatorische mix, de ruimtelijke ontwikkeling van de site, de financiële haalbaarheid én de ontwikkelingsstrategie.

Deze vertaalslag realiseerde Miss Miyagi in een kort en intensief traject van 4 maanden.