Ga verder naar de inhoud

In 2015 kon de dienst Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel een terrein van 1ha aankopen aan de Brusselsesteenweg in Leuven met het oog op het centraliseren van alle Leuvense afdelingen in een nieuwe hoofdzetel.

In 2016 werd Miss Miyagi aangesteld om op basis van een beperkt ruimtelijk en programmatorisch onderzoek de ontwikkelingsstrategie, de ruimtelijke uitgangspunten en de behoeftes verder te definiëren. Op basis van de conclusies werd een voorkeursscenario ontwikkelt dat het uitgangspunt vormde voor het ontwerp. Deze werden verwerkt in een bestek voor de overheidsopdracht, op basis waarvan de opdracht werd toegewezen aan URA Architecten.

Miss Miyagi begeleidde - in nauw overleg met de opdrachtgever - elke fase van het ontwikkelingstraject: van het opstellen van de projectdefinitie, de organisatie van een architectuurwedstrijd en aanstellen van de architect, het aanvragen van subsidies (VLAB en VIPA) tot en met de aanstelling van de aannemer en de werfopvolging.