Ga verder naar de inhoud

In het kader van de oproep 2016 voor ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten had de stad Leuven de ambitie om een subsidieaanvraag in te dienen voor project Vaartopia in de Vaartkom. Het opzet van dit project is het inbrengen van een groter aandeel niet‐residentiële functies in het stadsontwikkelingsproject om de dynamiek van het betreffende stadsdeel te vergroten. Specifiek wordt daarbij ingezet op het inbrengen van meer programma’s voor cultuur en creatieve economie, opgehangen aan een sterk frame van kwalitatieve publieke ruimte.

Miss Miyagi werd aangesteld om, in nauw overleg met de betrokken stadsdiensten en technische adviseurs, de ambities en ideeën die leefden rond Vaartopia te synthetiseren en te vertalen in een concrete strategie. Dit gebeurde in een uitgebreid subsidiedossier opgemaakt binnen het strikt afgelijnde kader. Eind 2016 werd de subsidie van het stadsvernieuwingsproject (3.500.000€) toegekend op basis van het ingediende dossier.